Back to Question Center
0

Semalt: Pam nad yw Safleoedd SEO Gwych yn Dod Yn Ehangach

1 answers:

Mae yna wastraff cyffredin ymhlith pobl nad ydynt yn deallSEO y gall asiantaethau SEO eich gwneud yn llwyddiant dros nos. Gall asiantaethau addo y byddant yn eich rhoi ar dudalen flaen Googlecanlyniadau chwilio yn syth. Fodd bynnag, dyma'r gwir galed: ni waeth pa mor wych yw asiantaeth SEO, ni all warantu canlyniad cyflym i chi.

Mae pobl yn aml yn gwneud camgymeriad wrth feddwl bod peiriant chwilioBydd optimeiddio (SEO) yn trawsnewid eu gwefan dros nos. Wrth gwrs, mae'n wir bod gan SEO y potensial i effeithio ar eich gwefan ond i mewnyn rhedeg yn y tymor hir. Anaml y mae'r mwyafrif o frwdfrydig SEO yn dweud mai'r unig ffordd i fwynhau holl fanteision SEO yw bod yn amyneddgar ac yn deallcymhleth ffactorau, sy'n gwneud SEO yn effeithiol - buy fake aud notes.

Rheolwr Llwyddiant Cwsmer Cymru Semalt ,Gwasanaethau Digidol, Igor Gamanenko yn esbonio'r gwirioneddau SEO pwysicaf y dylech wybod.

SEO yn Gymhleth

Mae yna lawer o ffactorau sy'n dod i chwarae cyn y bydd eich gwefancewch y safle uchel ar dudalennau canlyniad peiriant chwilio Google a elwir hefyd yn SERPs. Wedi'r cyfan, mae gan Google fwy na 200 o arwyddion ar raddfa,sydd bob amser yn newid. Drwy weithio'n gyson ar bob un ohonynt, byddwch yn neidio trwy'r cylchoedd lluosog ac yn arbrofi i'w gweldbeth sy'n dod â chanlyniadau gwych i chi a beth sydd ddim.

Un o'r pethau sy'n gwneud yn uchel ar dudalennau canlyniad Googleanodd yw bod Google yn cadw ei algorithmau i ddiwygio heb gyhoeddi'r newidiadau. Pan fydd Google yn newid ei algorithmau, anaml iawn y maentei gyhoeddi i'r cyhoedd. O ganlyniad, mae arbenigwyr SEO yn meddwl beth fydd yn cael ei rhestru'n dda a beth na fydd.

Unwaith y bydd yr algorithm yn newid, mae'r arbenigwyr SEO gorau yn casglu'rdata o nifer o safleoedd i ddadansoddi'r hyn sydd wedi'i newid..Pan fyddant yn dadansoddi'r data, maent yn gwneud penderfyniadau ar sail yr hyn a newidiwyda sut i ymateb i'r newidiadau hynny.

SEO yw Both Science and Art

Mae safle SEO Dysgu yn gofyn am dreulio llawer o amser yn gweithioac yn astudio'n galed. Yma, mae'n rhaid i chi redeg archwiliad gwefan a chreu cynnwys cyfeillgar i Google. Y ddau ffactor hyn yw'r pileri sy'n gwneud SEOcymhleth, fodd bynnag, nid oes llwybr byr i ffynnu'r byd digidol.

Mae SEO yn Rhedeg Hirdymor

Mae tudalen flaen Google yn darged sy'n symud yn gyson.Mae hyn yn golygu nad oes sicrwydd y bydd eich cystadleuwyr yn cael y safle uchel neu beidio. Erbyn hyn, rydych chi'n deall pam mae SEO yn gymhleth ac yn cymrydamser i weithio arno. Felly, sut ddylem ni osod nodau realistig i gael canlyniadau credadwy, hirdymor?

Pan ddechreuoch chi edrych ar SEO fel nod hirdymor yn unig,rydych chi eisoes wedi cael cychwyn cyntaf. Er mwyn adeiladu sylfaen well, cofiwch fod SEO yn unig yn gweithio ar sail amcanion hirdymor.Er mwyn ei gwneud yn effeithiol, cysylltwch eich ymdrechion SEO i yrru mwy o draffig i'ch safle a gwneud mwy o werthiant o fewn cyfnod penodol o amser.

SEO Angen Buddsoddiadau

Mae SEO Fawr yn gofyn am fuddsoddiad dwys o'ch amser aadnoddau. Pan fyddwch chi'n rhoi amser, ymdrech a dod ag adnoddau, fe gewch ddychweliad cyfansawdd ar ddiwedd y dydd.

Mae Nodau SEO yn Newid

Gan fod SEO yn ffactor gyrru o dwf y busnes,nid oes modd i chi ddatblygu cynllun sefydlog ar ei gyfer. I gadw ar y llawr, cadwch ailastylu eich SEO bob blwyddyn. Am well canlyniadau, ystyriwcha'i ailasesu'n chwarterol.

Os ydych chi wedi cyflogi cwmni SEO enwog, byddan nhwyn eich hysbysu na allant ddarparu canlyniadau dros nos. Unwaith y byddwch wedi sefydlu'r rheolau ymgysylltu, cadwch linell gyfathrebu agoredam ddisgwyliadau a chanlyniadau i osgoi camddealltwriaeth. Er nad yw SEO yn broses dros nos, mae'n rhywbeth y dylech fuddsoddi ynddo ers hynnymae'r canlyniadau'n werth yr ymdrech. Pan fyddwch yn gosod disgwyliadau realistig ac yn deall sut mae'n gweithio, rydych chi ar y ffordd gywir i gaely canlyniadau gorau ar fuddsoddiad yn SEO.

November 27, 2017