Back to Question Center
0

Pwyntiau Semalt Allan Y Ffactorau Allweddol i'w hystyried wrth ddatblygu Strategaeth SEO

1 answers:

Mae Optimization Engine Engine (SEO) yn hanfodol ar gyfer nodau marchnata digidol.Nod y strategaeth SEO yw gwella traffig cwsmeriaid trwy wahanol sianeli. Mae'n ddull marchnata fodern sy'n defnyddio ar-leinllwyfannau i ddenu a chadw cwsmeriaid - camaras nikon reflex analogicas. Mae SEO yn cynyddu gwelededd y cwmni / brand trwy ei osod ar ben y peiriant chwiliocanlyniadau.

Nid yw SEO yn ateb sefydlog ond yn broses ddeinamig cyn gynted ag y mae'n gysylltiedigi ymddygiad cwsmeriaid a'r galluoedd technoleg gwybodaeth sy'n newid. Dylai busnesau sy'n anelu i ddatgelu eu potensial llawnmabwysiadu dull monitro a thracio effeithiol yn ogystal â chyflawni strategaeth SEO.

Rheolwr Llwyddiant Cwsmer Semalt ,Mae Jack Miller yn disgrifio ffactorau pwysig y dylech eu hystyried wrth gynllunio, gweithredu a gwerthuso'r strategaeth SEO.

1. Deall y Farchnad Targed

SEO yn rhoi mwy o fudd-daliadau i chi na dim ond gwella traffig cwsmeriaid. Mae'nyn galluogi busnesau i ddal sylw cleientiaid posibl. Dylai'r arbenigwyr SEO ddeall nodweddion demograffig eucynulleidfa darged. Mae Google Analytics yn arf pwysig ar-lein a all gynorthwyo arbenigwyr SEO i nodi'r nodweddion allweddol y dymunirsylfaen cwsmeriaid.

2. Effeithiolrwydd Marchnadoedd Symudol

Mae poblogaeth cwsmeriaid â ffonau smart yn cynydduyn gyflym. Mae wedi goresgyn poblogaeth y cwsmeriaid sy'n defnyddio cyfrifiaduron pen-desg a laptop. Mae llawer o bobl yn defnyddio'r rhyngrwyd a'r gymdeithascyfryngau trwy ffonau symudol. Dylai'r arbenigwr SEO sicrhau y gellir mynd at wefan y cwmni yn hawdd trwy'r ffôn smart. GoogleMae Prawf Symudol sy'n Gyfeillgar yn darparu penderfynydd effeithiol ar ansawdd mynediad gwefan ar y ffonau symudol.

3. Ehangu Peiriannau Chwilio

Y peiriant chwilio mwyaf blaenllaw yw Google. Mae llawer o gwsmeriaid yn defnyddio googlei hyrwyddo'r wefan. Mae'r datblygiadau technolegol wedi cynyddu gallu Google ym meysydd cyflymder prosesu, eglurdergwybodaeth a chyfaint gwefannau. Ar yr un pryd, mae yna wahanol beiriannau chwilio yn y farchnad. Er enghraifft, Yahoo yw'r rhagosodiadpeiriant chwilio Firefox..Peiriant chwilio arall yw DuckDuckGo sy'n ennill poblogrwydd ymhlith cwsmeriaid.

4. Cyfeillgarwch defnyddiwr y Wefan

Dylai'r wefan fod â chynnwys clir, sydd wedi'i optimeiddio ynffordd briodol. Dylai'r holl luniau a fideos fod yn weladwy, wedi'u disgrifio a'u cysylltu. Dylai'r wybodaeth ysgrifenedig fod yn fanwl gywir a gramadegcywir. Dylai'r allweddeiriau SEO fod yn berthnasol i'r prosesau busnes. Mae gwefan hawdd ei defnyddio yn hawdd ei lywio, felly strwythurwch eichMae tudalennau gwefan hefyd yn bwysig. Gwnewch yn siŵr bod gennych groes-gysylltiadau cynhwysfawr.

5. Defnyddio Cysylltiadau Ansawdd

Bydd dolenni o wefannau wedi'u rhestru'n dda, sy'n arwain at eich tudalencreu mwy o draffig atgyfeirio. Mae gwefan y cwmni, felly, yn cael mwy o ddefnyddwyr o'r safleoedd ar-lein wedi'u targedu. Traffig cyfeirio dayn gwella amlygiad brand y busnes a nifer y cwsmeriaid posibl. Ar y llaw arall, mae cysylltiadau o beiriant chwilio wedi'u gwaharddgall gwefannau leihau safle eich tudalen. Felly, rhowch sylw i ffynonellau cysylltiadau sy'n dod i mewn a dewiswch safleoedd cywir i gyfeirio allandolenni i.

6. Pŵer Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn rhoi'r ystod o bwerus i chioffer marchnata digidol. Mae defnyddwyr yn mynd i wefan trwy'r dolenni a ddarperir ym mhroffil y busnes yn y cyfryngau cymdeithasol. Dylai cwmnïaudatblygu presenoldeb ymgysylltu perthnasol yn y cyfryngau cymdeithasol er mwyn hybu ymwybyddiaeth traffig a brand.

7. Monitro a Thracio

Mae'n bwysig deall sut mae strategaeth SEO yn gweithio. GoogleMae angen offer dadansoddol ar gyfer adolygu effeithiolrwydd strategaeth SEO o ran cynyddu nifer y traffig. Ynghyd â hyn,bydd monitro cyson o berfformiad y wefan yn eich helpu i nodi'r achosion, a allai arwain at ostyngiad mewn traffig, yn union yn yr amsermaent yn ymddangos.

Mae safle uchel y dudalen fusnes ar-lein yn cynyddu ei welededda thraffig cwsmeriaid. Cyn 2015, roedd SEO yn cynnwys ychwanegu geiriau allweddol i'r gwefannau i sicrhau bod y chwiliad yn nodi'n gyflympeiriannau. Yn yr amgylchedd busnes presennol, mae SEO yn aml iawn ac fe ddylid ei integreiddio i strategaeth farchnata ddigidol yrbusnes gan arbenigwyr SEO profiadol ac arbenigwyr marchnata digidol, y gallwch chi eu hurio trwy broffesiynol Darparwyr gwasanaethau SEO .

November 27, 2017