Back to Question Center
0

Esbonio arbenigwr semalt Pam y dylech ddefnyddio Marchnata Fideo

1 answers:

Dros y degawd diwethaf, mae'r tirwedd ddigidol wedi mynd heibio lawernewidiadau sylweddol. Mae pobl yn mynd rhagddynt allan o ddefnyddio bwrdd gwaith a gliniaduron i chwilio am gynnwys ar-lein. Yn hytrach, maent bellach yn dewisam eu ffonau symudol a'u tabledi.

Yn ffodus, mae'n hawdd cadw i fyny gyda'r tirlun sy'n newid - hosting y dominio gratis chile flag.Un ffordd wych o wneud hynny yw trwy fideo marchnata, yn cynnwys cynnwys blaengar. Yn y byd cyflym hwn, mae marchnata fideo yn uno'r mathau o gynnwys ar-lein sy'n rhoi i ddefnyddwyr y gwerth, y perthnasedd a'r hyblygrwydd sydd eu hangen arnynt.

Fel un mathau mwyaf galwedigaethol o farchnata allan, marchnata fideoyn sefyll allan fel un peth y dylech roi cynnig arno fel marchnad os nad ydych chi'n ei ddefnyddio eisoes.

Ryan Johnson, Uwch Reolwr Gwerthu Cymru Semalt Gwasanaethau Digidol, yn rhannu'r rhesymau dros fanteisio ar farchnata fideo fel yr ymhelaethir isod.

1. Yn Hyrwyddo Cofio Brand.

Mae fideos yn dueddol o fod yn weledol ac yn glywedol iawn. O ganlyniad, mae'n hawsi ddefnyddwyr gofio cynnwys fideo o'i gymharu â chynnwys yn seiliedig ar destun. Pan fydd cwsmer yn cofio eich cynnwys, bydd hefyd yn cofioeich brand, gan arwain at fwy o werthiannau i chi. Gall cwsmeriaid hefyd rannu fideos y maen nhw'n eu mwynhau a fydd yn cynyddu eich cyrhaeddiad ar-lein.

2..Yn Hybu SEO Eich Safle.

Mae profiad marchnata Semalt yn dangos bod ansawdd a pherthnasolgall cynnwys fideo wella SEO eich safle yn sylweddol trwy gyfeirio defnyddwyr at eich tudalen. Yn ogystal, gall hefyd wella eichcyfraddau trosi gan wella'ch cyfraddau clicio drwy'r bwrdd.

3. Yn Perfformio'n Wel ar Pob Dyfais.

Y dyddiau hyn, mae gyrru marchnata digidol yn ymateboldylunio. Os na fydd cynnwys cwmni yn perfformio'n dda ar porwr neu ddyfais penodol, bydd y busnes sy'n ei rhedeg yn colli llawer ohonotraffig ac o ganlyniad, yn dioddef cyfraddau clicio trwy ostwng. Yn ffodus, mae cynnwys marchnata fideo yn gwbl addas i'w fwytawaeth pa ddyfais rydych chi'n ei ddefnyddio.

4. Yn cryfhau'ch Neges Brand.

Drwy ddefnyddio marchnata fideo ar-lein, mae gennych gyfle gwych i wellamae'r neges wedi gyrru'ch brand a chynnig eich cwmni. Mae'n offeryn delfrydol i roi gwybod i'ch cwsmeriaid pwy ydych chi trwy symlnodweddion megis brandio a dylunio a nodweddion mwy cymhleth fel cynnwys a llais.

5. Gall Cynnwys Fideo Yn hawdd Ewch Firaol

Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n defnyddio fideos symudol yn tueddu i'w rhannu â rhai eraillpobl. Mae'r cwota hwn yn llawer uwch na'r cyfraddau cyfranddaliad a gafodd y mathau eraill o gynnwys yno. Ar ben hynny, y rhan fwyaf o boblyn hytrach yn ymuno â swydd fideo o'i gymharu â swydd yn seiliedig ar destun. Oherwydd hyn, mae cynnwys fideo yn arf pwerus iawn iunrhyw frand gyda'r bwriad o ehangu ei gyrhaeddiad ar-lein.

Drwy greu cynnwys fideo sy'n wybodaeth drwchus, hygyrchac yn rhwydd i'w rhyngweithio, gall brand ddatblygu dilyniant mawr a gwella cofio cwsmeriaid. Mae ganddo hefyd y gallu i effeithioeich cynulleidfa ar lefel bersonol yn ogystal â hyrwyddo gwerthiannau sy'n cael eu gyrru gan emosiwn. Mae cwsmeriaid eisiau teimlo'n wych am y dewisiadau maen nhwgwneud, a marchnata fideo, os yw'n cael ei wneud yn dda, yw un o'r ffyrdd gorau o greu'r teimlad hwn.

November 27, 2017