Back to Question Center
0

Beth yw'r ffyrdd symlaf o gael cysylltiadau cyhoeddus PR uchel?

1 answers:

Yng ngoleuni diweddariadau diweddar Google, mae llawer o wefeistri gwe yn tueddu i gredu na all backlinks ddod â phŵer i wefan. Ie, daeth blwyddyn 2012 i lawer o newidiadau yn y byd adeiladu cyswllt. Collodd llawer o ffynonellau gwe sy'n ymwneud â thechnegau adeiladu cyswllt twyllodrus eu safleoedd. Fodd bynnag, nid oedd diweddariad Penguin wedi'i gynllunio gyda'r diben i ostwng gwerth backlinks ar gyfer optimeiddio peiriannau chwilio. Prif nod y diweddariad hwn oedd newid y ffyrdd o gael sudd cyswllt. Y rhai sydd wedi llwyddo i addasu i'r rheolau newydd, yn creu proffiliau cyswllt ansawdd gan ddefnyddio technegau adeiladu cyswllt organig yn unig.


Dyna pam nad oes unrhyw amheuaeth bod adeilad cyswllt yn dal i chwarae rhan sylweddol yn y gwaith o optimeiddio peiriannau chwilio. Ar ben hynny, mae'n un o'r ffactorau safle pwysicaf ac yn rhan hollbwysig o unrhyw strategaeth farchnata. Mae defnyddwyr yn tueddu i brynu pethau o frand sy'n boblogaidd ar y we. Er mwyn codi ymwybyddiaeth ac awdurdod eich brand ar y we, mae angen i chi adeiladu cymaint o ddolen ag y gallwch. Fodd bynnag, mae angen ichi wneud yn siŵr fod pob un o'ch backlinks SEO yn dod o wefannau PR uchel oherwydd mae pobl yn tueddu i gredu er y dylanwadwyr. Mae cael eich crybwyll gan hoff ffynonellau gwe yn eich arbenigol yw un o'r ffyrdd gorau o ennill ymddiriedolaeth eich cleient.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod rhai strategaethau adeiladu cyswllt ymarferol a fydd yn eich helpu i greu cysylltiadau cyhoeddus PR uchel yn uchel trwy greu a dosbarthu cynnwys. Gan fod fy mhrofiad personol yn dangos strategaeth adeiladu cyswllt sy'n seiliedig ar egwyddorion rheoli cynnwys gall gynyddu cyfrannau cymdeithasol a chodi nifer y backlinks organig sy'n dod i mewn.

Ffyrdd o gael cysylltiadau cyhoeddus PR uchel

Mae angen i bob busnes ar-lein sydd am aros yn agos at ddarpar gwsmeriaid fod â phresenoldeb cymdeithasol cryf. Mae ystyried adborth cwsmeriaid yn hynod bwysig i unrhyw gwmni ar-lein sy'n dymuno bodloni ei anghenion cwsmeriaid.

Mae'r cwmni adeiladu cyswllt hwn yn eithaf syml ar gyfer creu cysylltiadau. Gallwch greu cysylltiadau newydd trwy ymestyn allan â'ch sylwadau, adborth, ac awgrymiadau. Dylech ddod o hyd i ffynonellau gwe sydd ag adrannau sy'n ymroddedig i roi adborth ac yn cyhoeddi eich adborth yno.

At hynny, gallwch elwa ar ddefnyddio rhai safleoedd adolygu ar-lein megis Adolygiadau Cwsmer Amazon, Trustpilot, Which ?, ConsumerReports, ac yn y blaen. Mae'r llwyfannau ar-lein hyn yn gwasanaethu i gysylltu cwmnïau sy'n barod i dderbyn adborth gan gwsmeriaid a'r rhai sy'n bwriadu ei ddarparu. Gan ddefnyddio'r dechneg adeiladu gyswllt hon, cewch lawer o siawns y bydd eich adborth yn cael ei gyhoeddi yn yr adran adborth cwsmeriaid neu hyd yn oed ar y brif dudalen.

Gallwch adael naill ai dystlythyr mewn dwy frawddeg neu astudiaeth achos fanwl. Beth bynnag, mae angen i chi fod yn benodol, yn wirioneddol ac yn ddidwyll. Ceisiwch beidio â chwmni overprice oherwydd efallai y bydd eich adolygiad yn edrych fel hysbyseb. Gwnewch acen ar nodweddion y cynnyrch yn hytrach na buddion cwmni. Os yw'ch astudiaeth achos yn darparu mewnwelediad perthnasol a gwerthfawr a chyflwyno manteision go iawn o'r cynnyrch neu'r gwasanaeth penodol, yna mae'n debyg y bydd eich adborth yn cael ei gyhoeddi gyda dolen i'ch maes i wirio chi fel person go iawn.

Felly, o ganlyniad, fe gewch chi backlink cysylltiadau cyhoeddus uchel heb wario arian ac ymdrechion Source .

December 22, 2017