Back to Question Center
0

Sut i gael cysylltiadau ategol perthnasol mewn ffyrdd hawdd?

1 answers:

Efallai eich bod wedi clywed o'n herthyglau blaenorol am arwyddocâd adeiladu cyswllt ar gyfer optimization gwefan. Mae backlinks yn hanfodol i SEO oherwydd nifer y ffactorau gwahanol - maent yn gwella gwelededd gwefan ar y dudalen canlyniad chwilio; maent yn codi awdurdod gwefan yng ngoleuni Google; maent yn creu llif traffig cyson i wefan, ac yn cynyddu enw da parth. Felly, os ydych chi am greu proffil cyswllt cryf er mwyn gwneud y mwyaf o'ch traffig peiriant chwilio, mae angen strategaeth backlink dda arnoch sy'n gweithio i chi.


Gadewch inni ddweud rhai geiriau am rôl backlinks yn y broses optimeiddio. Mae backlinks yn gysyniad syml - pan fo rhai cysylltiadau â chi, mae'r cyswllt allanol hwnnw'n cael ei ystyried yn backlink. Mae'r rôl hanfodol wrth adeiladu cyswllt yn chwarae ansawdd y ffynhonnell lle mae dolen yn dod. Mae peiriannau chwilio yn gwerthuso ansawdd y backlink gan y nifer o feini prawf penodol sy'n cynnwys awdurdod y parth, nifer ac ansawdd y cysylltiadau allanol sy'n cyfeirio at y parth hwn, perthnasedd y cynnwys i'r ffynhonnell we cysylltiedig un, ac yn y blaen. Os yw'r holl feini prawf hyn yn dangos canlyniad positif, bydd ffynhonnell y we yn cael gradd uwch.

Mae pob backlink yn rhoi rhywfaint o sudd cyswllt yn seiliedig ar ei enw da, hanes ac awdurdod mewn niche marchnad benodol. Yn unol â hynny, mae'r backlinks o ffynonellau gwefan PR 9 neu 10 o ansawdd uchel yn fwy effeithlon na chysylltiadau cefn o ansawdd uchel o wefannau dadogi spammy nad oes ganddynt unrhyw werth i ddefnyddwyr.

Gyda'r hyn a ddywedodd, os ydych chi am restru ar dudalen canlyniad chwiliad Google, mae angen i chi gaffael cysylltiadau ategol o ansawdd uchel o wefannau PR uchel.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod nifer o ffyrdd anodd sut i gael ansawdd yn ôl yn hawdd. Gobeithio y bydd y technegau hyn yn eich helpu i restru eich safle ar gyfer eich termau chwilio wedi'u targedu. Felly, gadewch inni edrych yn agosach ar y technegau adeiladu cyswllt hyn.

Ffyrdd hawdd i gael eich cyfeirio at eich safle

  • Tystebau

Drwy ysgrifennu tystebau ansawdd, rydych chi'n derbyn Cyfle i gyfoethogi eich proffil backlink gyda backlinks perthnasol o safleoedd awdurdodol. Pryd bynnag y byddwch chi'n prynu rhai cynhyrchion neu wasanaethau sy'n werth eich credyd, gallwch adael tysteb ar safle gwerthwr. Yn gyffredinol bydd gan y tystebau ddolen i'ch gwefan ynddynt er mwyn profi bod tysteb yn cael ei greu yn organig. Fe fydd yn eich helpu i gael backlinks hawdd i'ch gwefan heb wario unrhyw un. Os ydynt yn rhoi dolen nofollow i'ch tystlythyr, gallwch ofyn iddynt eu newid ar ddolen fyw ddi-dor.

  • Cyfeiriadur RSS

Gallwch ddod o hyd i nifer o gyfeirlyfrau RSS o gwmpas y we sy'n gadael i ddefnyddwyr archwilio gwahanol flogiau, fforymau neu ffynonellau gwe ar wahanol bynciau. Mae'n gyfle perffaith i unrhyw wefan gael backlink dofollow am ddim o un o'r cyfeirlyfrau perthnasol hyn. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw cyflwyno'ch porthiant RSS i'r cyfeirlyfrau hyn. Gallwch chi wneud naill ai â llaw, neu'n awtomatig. Os hoffech ei wneud yn awtomatig, gallwch ddefnyddio rhaglen a elwir yn Cyflym RSS Cyflwyno. Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i gyflwyno'ch parth i dros 100 o gyfeirlyfrau RSS yn awtomatig, gan arbed llawer o amser ac ymdrechion Source .

December 22, 2017