Back to Question Center
0

Ble i ddod o hyd i restr ôl-gysylltiadau PR uchel?

1 answers:

Ystyrir meysydd Edu fel y rhai mwyaf pwerus ar y we. Mae gan yr ôl-gysylltiadau sy'n deillio o'r safleoedd hyn lawer o awdurdod a gwerth at y ffynonellau gwe cysylltiedig.

Mae Edu backlinks yn gysylltiadau sy'n dod o ffynonellau gwe addysgol uchel-awdurdodol. Mae Google yn denu cysylltiadau o'r fath yn ymddiriedol ac yn fwyaf awdurdodol ac yn rhoi credyd i'r parth cysylltiedig. Mewn geiriau eraill, gall nifer o backlinks o ansawdd uchel ddod â mwy o werth i'ch gwefan na miloedd o gysylltiadau o ansawdd isel neu ganol - importar a mexico curso online de fotografia. Gallant roi hwb sylweddol i'ch safleoedd a'ch helpu i gael ar dudalen TOP y canlyniadau chwilio.

Fel rheol, nid yw meysydd edu yn hawdd eu cyrraedd a dim ond y rhai sydd â sefydliad addysgol ardystiedig sy'n gallu adeiladu eu ffynonellau gwe ar feysydd edu. At hynny, mae'r rhan fwyaf o feysydd edu wedi bod o gwmpas ers cryn amser. Mae gan ffynonellau gwe sy'n bodoli ar y we am lawer o amser lawer o gysylltiadau sy'n dod i mewn ac yna PageRank uchel. Dyna pam ei bod yn gwneud synnwyr i greu rhestr backlinks edu. Fel i mi, mae Google yn ffafrio parthau edu. Fodd bynnag, mae angen i chi weithio'n galed o dan eich cynnwys, optimeiddio safle ac enw da brand i gael backlinks edu. Dyna pam creu cynnwys addysgol yn seiliedig ar ymchwil a chred y gall canolbwyntio ar gael rhywfaint o gysylltiadau parchus ar gyfer pwrpasau optimization beiriannau chwilio eich helpu i recriwtio'n well.

Ffordd i gael rhestr o backlinks edu

Mae rhai gwefeistri gwe yn credu ei bod bron yn amhosibl cael ôl-gysylltiadau yn rhad ac am ddim. Nid yw rhwystrau niferus yn gadael i wefeistri gwefannau greu cysylltiadau sydd ar y gweill ar backlinks edu. Mae'n anodd cynnwys cynnwys, mae'n boenus i ddilyn yr holl ofynion, a rhesymau rhyfedd eraill sy'n cadw perchnogion gwefannau i ffwrdd o gyfleoedd adeiladu cyswllt edu.

Fodd bynnag, mewn gwirionedd, mae popeth yn llawer haws. Os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud, ni fydd cael ad-gysylltiadau edu yn gymhleth. Fodd bynnag, yn gyntaf, mae angen i chi ddod o hyd i dechnegau adeiladu cyswllt effeithiol a mynd ar eu hôl. Gadewch inni drafod rhai ohonynt.

  • Pwerdy adnoddau

Dyma un o'r ffyrdd hawsaf o gael cysylltiadau o unrhyw feysydd, gan gynnwys adnoddau addysgol. Mae gwefannau Edu yn fawr ar dudalennau adnoddau. Gall y rhain fod o fudd i wefeistrwyr sy'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud. Yn sicr mae'n rhaid i chi fod mewn cilfachau penodol i ddefnyddio'r dechneg adeiladu gyswllt hon. Er enghraifft, os yw eich busnes yn cael ei roi yn y diwydiant ffitrwydd, gallwch fanteisio arno. Darparwch chwiliad Google, gan ddefnyddio'r ymholiadau canlynol: "site:. edu fitness + inurl: resources, "" safle:. edu diet dannedd + inurl: dolenni, "ac ati. Drwy wneud yr ymchwil hwn, cewch restr o ffynonellau gwe. Mae angen i chi gysylltu â pherchnogion gwefannau neu weinyddwyr y wefan hon a dywedwch wrthyn nhw am eich ffynhonnell berthnasol berthnasol gyda llawer iawn o wybodaeth ar y pwnc.

Mae'r adeilad cyswllt hwn yn dda, ond dylech fod yn ymwybodol y bydd ymhell oddi wrth bawb yn cysylltu â'ch tudalen neu ddarn cynnwys. Mae perygl bod canran sylweddol o wefeistri gwe yn sgipio'r cynnig yn unig. Fodd bynnag, mae angen i chi ei gymryd yn ddigonol gan fod y dull hwn yn syml ac nid yw'n cymryd llawer o amser. Dyna pam mae pob cyswllt y byddwch chi'n llwyddo i ddal ati fel hyn yn ennill i chi.

December 22, 2017