Back to Question Center
0

Scraper Cynnwys Gwe: Ai Y Ffordd orau i Gael Data o'r We? - Mae Semalt yn Rhoi'r Ateb

1 answers:

Nid yw cael data o'r we bob amser yn dasg hawdd. Mae'n debyg eich bod wedi rhoi cynnig ar bopeth i ddod o hyd i wefan sy'n cynnwys y data rydych ei eisiau ond na allent ei lwytho i lawr neu ei gopïo a'i gludo. Fodd bynnag, peidiwch â rhoi'r gorau iddi! Mae rhai ffyrdd datblygedig o gael y data mewn fformat sy'n addas i'w drin ymhellach:

  • Gallwch gael data o APIs ar y we (rhyngwynebau rhaglennu rhaglenni). Mae llawer o geisiadau gwe fel Facebook a Twitter yn darparu rhyngwynebau sy'n caniatáu mynediad hawdd i'w data. Mae'n weddol hawdd cael data masnachol a hyd yn oed y llywodraeth gan ddefnyddio rhyngwynebau o'r fath.
  • Gallwch hefyd dynnu data o PDFs. Fodd bynnag, efallai na fydd hi'n hawdd gan fod PDF yn fformat addas ar gyfer argraffwyr. Mae yna siawns y gallech golli strwythur y data sydd ei angen wrth lwytho i lawr o PDF.
  • Mae ffordd uwch o dynnu data gwe - dynnu data gan ddefnyddio gwefan sgrapper cynnwys .

Pam I Defnyddio Sganiwr Cynnwys Gwefan?

Gan gymryd i ystyriaeth natur newidiol y cynnwys sydd ar gael ar-lein yn ogystal â chymhlethdod llwyfannau ar y we, mae yna lawer o resymau mawr pam y dylech ystyried defnyddio sgrapiwr gwefan i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Dyma drosolwg cryno o'r rhesymau hyn:

  • Dileu gwefan heb hitch

Mae cyfyngu ar gyfradd yn agwedd y mae angen i chi ei ystyried wrth ddewis dull i gael data o'r rhwyd. Yn ymarferol, mae'n golygu gosod terfyn ar y nifer o weithiau y gall ymwelydd fynd at safle heb ei ystyried fel DDoS (gwadu gwasanaeth wedi'i ddosbarthu. ) ymosodiad. Os ydych chi am fanteisio i'r eithaf ar eich profiad echdynnu data, defnyddiwch sgriwr cynnwys gwe priodol . Nid yw'r mwyafrif o safleoedd yn amddiffyn eu cynnwys rhag sgrapwyr fel y gallwch chi gael yr wybodaeth sydd ei hangen heb unrhyw fater.

  • Arhoswch yn ddienw tra'n crafu

Os ydych chi am gael data o we yn breifat, crafu gwe yw'r ffordd orau o fynd ati i wneud hyn. Mae sgrapper cynnwys gwe yn eich galluogi i wneud ceisiadau HTTP syml heb gofrestru. Ar wahân i'ch cwcis a'ch cyfeiriad IP, does dim byd arall sy'n gallu arwain gweinydd gwefan i chi.

  • Mae sgrapio gwe'n cael data sydd ar gael yn rhwydd

Nid yw sgrapio gwe yn wyddoniaeth roced. Nid oes angen cysylltu ag unrhyw un yn y sefydliad nac aros am safle i agor API. Rhowch ychydig o batrymau mynediad sylfaenol yn unig a bydd eich sgrapiwr cynnwys gwe yn gwneud gweddill y gwaith.

Gallwch ddefnyddio sgrapwyr gwe i gael bron pob math o ddata o bron unrhyw safle. Felly, y ffordd orau o gael data o'r we o'i gymharu â thechnegau echdynnu data eraill. Y tro nesaf rydych chi am gael unrhyw ddata o'r we, defnyddiwch sgraper cynnwys gwe a bydd eich gwaith yn llawer haws a diddorol nag erioed Source .

December 22, 2017