Back to Question Center
0

Adolygiad Semalt - Offeryn Gwasgaru Effeithiol ar We

1 answers:

Mae proses sgrapio gwe yn broses ddibynadwy a phoblogaidd iawn ar gyfer chwilwyr gwe a chorfforaethau, sy'n ceisiwch dynnu llawer o wybodaeth ar-lein o wefannau amrywiol ar draws y Rhyngrwyd. Y ffynhonnell wybodaeth fwyaf arwyddocaol yw'r Rhyngrwyd, ac mae llawer o archwilwyr gwe yn ei ddefnyddio bob dydd. Mae Python yn iaith raglennu poblogaidd ac effeithiol iawn. Mae'n hawdd ei ddefnyddio, ac mae'n well gan lawer o archwilwyr gwe i ymdrin â thasgau cyflym. Er enghraifft, os ydynt yn bwriadu dynnu rhestrau, prisiau, cynhyrchion, gwasanaethau a data arall, maen nhw'n ei ddefnyddio. Mewn gwirionedd, mae Python yn cynnig offer anhygoel ei ddefnyddwyr ar gyfer y tasgau hyn.

Manteision Defnyddio Python

Mae hwn yn lwyfan sgrapio arall , sy'n cynnig posibiliadau gwych i'w ddefnyddwyr sy'n dymuno sgrapio data amrywiol o'r Rhyngrwyd. Er enghraifft, mae'n bennaf yn cefnogi tudalennau gwe sy'n defnyddio technolegau Ajax a JavaScript. Mae Python yn defnyddio dulliau datblygedig i ddarganfod a dadansoddi dogfennau. Mae'r cais hwn yn cefnogi systemau fel Linux a Windows.

I gyflawni eu tasgau, mae archwilwyr gwe yn manteisio ar y llyfrgell Python, sy'n eu galluogi i sgrapio prosiectau yn gyflym ac yn hawdd. Mewn gwirionedd, mae'n cynnig dulliau syml ei ddefnyddwyr i chwilio, dod o hyd i ac addasu eu data a gasglwyd mewn ffeiliau penodol ar eu cyfrifiaduron.

Gall ei ddefnyddwyr ddod o hyd i ddata amser real sydd ei hangen arnynt o wahanol wefannau ar y we yn hawdd. Ar ben hynny, mae'n rhoi'r opsiwn i'w defnyddwyr i drefnu bod eu prosiect yn cael ei redeg ar amser penodol o fewn diwrnod. Mae hefyd yn cynnig gwasanaethau darparu data.

Mae dysgu craffu â llyfrgelloedd Python yn dasg hawdd, sy'n cynnig posibiliadau rhyfeddol ac effeithiol i'w ddefnyddwyr i hybu perfformiad eu busnes. Drwy wneud hynny, gall defnyddwyr gael mewnwelediad cliriach ar sut mae'r fframweithiau gwe penodol hyn yn gweithio. Er enghraifft, i sgrapio gwefan , mae angen iddynt allu 'cyfathrebu' dros y we (HTTP), trwy ddefnyddio Ceisiadau (llyfrgell Python). Yna, gallant adfer yr holl ddata, a rhaid iddynt eu dynnu o HTML (trwy ddefnyddio lXML neu Beautiful Soup)

Llyfrgell Python

Nod llyfrgell Python yw gwneud gwefan yn sgrapio tasg syml ar gyfer chwilwyr gwe. Os yw'r holl ddata anghywir ac yn eu heithrio a'u darparu ar gyfer ei ddefnyddwyr. Mae'n cynnig rhai eiddo gwych, sy'n rhoi enwau elfennau HTML, i'w gwneud yn llawer symlach i'r defnyddwyr. Mae Python yn rhaglen wych, a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer prosiectau fel sgrapio gwe. Mae'n darparu rhai dulliau syml i'w ddefnyddwyr i addasu coeden parse. Mewn gwirionedd, datblygir y rhaglen iaith hon ar ben y parses gorau o Python, fel lXML ac mae'n eithaf hyblyg. Yn wir, mae'n dod o hyd i ddata sydd wedi'i gloi ac yn casglu'r holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer sgrapwyr gwe o fewn munudau. Yn fwy penodol, mae'r llyfrgell Lxml yn gadael i'w ddefnyddwyr greu strwythur coed trwy ddefnyddio XPath. O ganlyniad, gallant ddiffinio'r llwybr i'r elfen sy'n cynnwys gwybodaeth benodol yn hawdd. Er enghraifft, os yw defnyddwyr am dynnu teitlau o'r gwefannau, mae angen iddyn nhw ddod o hyd i'r cyntaf yn y math o elfen HTML y mae'n ei byw ac yna dynnu'r data Source .

December 22, 2017