Back to Question Center
0

Semalt: Top 6 Nodweddion y Gwasanaeth Sgrinio Gwe

1 answers:

Cynaeafu gwe yw'r ffordd orau o gasglu gwybodaeth o'r Rhyngrwyd. Yn y gorffennol, gallai gwefeistri gwefannau a rhai sydd wedi eu hanfon yn rhydd ddethol data yn unig pan oedd ganddynt sgiliau rhaglennu gwych, ond erbyn hyn mae nifer fawr o offer sgrapio wedi'u lansio. Mozenda yw un o'r rhaglenni sgrap orau gorau . Mae ganddo ryngwyneb hawdd ei ddefnyddio ac mae'n caniatáu i chi dynnu data heb unrhyw sgiliau rhaglennu. Mae arbenigwyr Mozenda wedi adeiladu cannoedd o asiantau gwe sy'n prosesu miliynau o dudalennau gwe mewn awr. Mae eu profiad helaeth ac eang yn ddigyfnewid, ac maent yn dda wrth bensaernïo atebion proffil uchel a datrys problemau cymhleth. Disgrifir nodweddion mwyaf nodedig Mozenda isod.

Nodwedd uchaf # 1: Data y gellir ei ddarllenadwy a graddadwy

Gyda Mozenda, mae'n hawdd i unrhyw un sgrapio data darllenadwy a graddadwy mewn ychydig funudau. Yn wahanol i wasanaethau sgrapio cyffredin eraill, mae Mozenda yn eich helpu i dynnu gwybodaeth o wefannau deinamig. Mae'n osgoi'r cysylltiadau diwerth ac yn cael data a ddymunir yn gyflym. At hynny, mae Mozenda yn creu ôl troed ysgafnach ar y gwefannau targed sy'n ei gwneud hi'n hawdd i chi sgrapio cynifer o dudalennau gwe â phosib.

Nodwedd uchaf # 2: Data di-walla

Mae nifer fawr o offer crafu gwe yn tynnu data, ond mae'n cynnwys nifer o wallau sillafu a gramadegol. Yn wahanol i'r gwasanaethau hynny, mae Mozenda yn rhoi data cywir a di-wall mewn amser byr. Os ydych chi eisiau crafu nifer o dudalennau gwe ac yn pryderu am yr ansawdd, dylech roi cynnig ar Mozenda ar unwaith. Bydd nid yn unig yn crafu'ch data ond bydd hefyd yn monitro ei ansawdd ac yn dileu'r holl gamgymeriadau o'r canlyniadau terfynol.

Nodwedd uchaf # 3: Dim angen cynnal a chadw

Yn wahanol i sgriwr gwe arall s, nid oes angen unrhyw gynhaliaeth ar Mozenda a gellir ei ddefnyddio unrhyw bryd, unrhyw le. Hyd yn oed pan nad oes gennych ddigon o sgiliau rhaglennu, gallwch chi ddefnyddio'r offeryn hwn yn hawdd i gael y data wedi'i sgrapio. At hynny, nid oes angen ichi ysgrifennu'r cod HTML. Felly, mae Mozenda yr un mor dda i raglenwyr a rhai nad ydynt yn rhaglennu.

Nodwedd Uchaf # 4: Integreiddio hawdd â phrosesau busnes

Yn yr amgylchedd busnes sy'n cael ei yrru gan ddata heddiw, mae pobl yn rhyngweithio â dadansoddi data a phrosesau casglu data. Mae cwmnïau'n chwilio am offer sgrapio gwe sy'n addewid canlyniadau ansawdd yn gyflym. Gyda Mozenda, gallwch chi adeiladu busnes ar-lein yn hawdd a sgrapio gwahanol fathau o ddata heb unrhyw broblem. Mae Mozenda yn enwog ymhlith mentrau oherwydd ei integreiddio â'r prosesau busnes. Nid yn unig mae'n dda i frandiau adnabyddus ond hefyd ar gyfer startups a blogiau preifat.

Nodwedd Top # 5: Gwefan ddynamig sgrapes

Mozenda yw'r unig offeryn sy'n gweithio gyda gwefannau deinamig ac yn trefnu a strwythuro'r data crai ar gyfer ei ddefnyddwyr. Nid oes angen i chi ysgrifennu sgriptiau a gall ddechrau tynnu data o fewn eiliadau. Bydd Mozenda yn cael gwybodaeth ddefnyddiol i chi o wefannau deinamig a bydd yn datrys y data an-strwythuredig, gan ddychwelyd y wybodaeth gywir a di-wall.

Nodwedd uchaf # 6: Yn cefnogi gwahanol fformatau

Bydd Mozenda yn tynnu data a'i throsi'n fformatau CSV, JSON, XML a XLS. Gallwch naill ai achub y data yn ei gronfa ddata neu ei lawrlwytho i'ch disg galed yn gyfleus. Hefyd, gall Mozra sgrapio'r testun a'r delweddau ar gyfer y defnyddwyr Source .

December 22, 2017