Back to Question Center
0

Sut i Ddileu Data O Wefan Gyda Python a BeautifulSoup? - Yr Ateb Semalt

1 answers:

A offeryn sgrap ing gwe yn rhoi data ac yn ei gyflwyno yn Fformat unigryw i helpu archwilwyr y we i ddod o hyd i'r canlyniadau sydd eu hangen arnynt. Mae ganddo nifer o geisiadau yn y farchnad ariannol, ond gellir ei ddefnyddio hefyd mewn sefyllfaoedd eraill. Er enghraifft, mae rheolwyr yn ei ddefnyddio i gymharu prisiau gwahanol gynhyrchion.

Sgrinio Gwe gyda Python

Mae Python yn iaith raglennu effeithiol gyda chystrawen wych a chod darllenadwy. Mae'n addas ar gyfer dechreuwyr hyd yn oed oherwydd amrywiaeth fawr o opsiynau sydd ganddo. Heblaw, mae Python yn defnyddio llyfrgell unigryw o'r enw Beautiful Soup. Mae gwefannau wedi'u hysgrifennu gan ddefnyddio HTML, sy'n gwneud dogfen strwythuredig ar dudalen we. Fodd bynnag, mae angen i ddefnyddwyr gofio nad yw gwahanol wefannau bob amser yn darparu eu cynnwys mewn fformatau cyfforddus. O ganlyniad, mae'n ymddangos bod sgrapio gwe yn opsiwn effeithiol a defnyddiol. Mewn gwirionedd, mae'n rhoi cyfle i ddefnyddwyr wneud gwahanol bethau y buont yn eu defnyddio â Microsoft Word.

LXML a Cais

Mae LXML yn llyfrgell enfawr y gellir ei ddefnyddio i barseiddio dogfennau HTML a XML yn gyflym a syml. Mewn gwirionedd, mae'r llyfrgell LXML yn rhoi cyfle i chwilwyr gwe wneud strwythurau coed y gellir eu deall yn hawdd iawn gan ddefnyddio XPath. Yn fwy penodol, mae XPath yn cynnwys yr holl wybodaeth ddefnyddiol. Er enghraifft, os yw defnyddwyr am gael tynnu teitlau rhai safleoedd yn unig, mae angen iddyn nhw'n gyntaf i gyfrifo pa elfen HTML y mae'n byw ynddi.

Creu Codau

Gall fod yn anodd i ddechreuwyr ysgrifennu codau. Mewn ieithoedd rhaglennu, mae'n rhaid i ddefnyddwyr ysgrifennu hyd yn oed y swyddogaethau mwyaf sylfaenol. Ar gyfer tasgau mwy datblygedig, mae'n rhaid i archwilwyr gwefannau wneud eu strwythurau data eu hunain. Fodd bynnag, gall Python fod yn help mawr iawn iddynt, oherwydd pan na fyddant yn ei ddefnyddio, rhaid iddynt ddiffinio unrhyw strwythur data, gan fod y platfform hwn yn cynnig offer unigryw i'w ddefnyddwyr gyflawni eu tasgau.

I dorri tudalen we gyfan, mae angen iddynt ei lawrlwytho trwy ddefnyddio llyfrgell ceisiadau Python. O ganlyniad, bydd y llyfrgell geisiadau yn lawrlwytho cynnwys HTML o rai tudalennau. Mae angen i chwilwyr gwe yn unig gofio bod yna wahanol fathau o geisiadau.

Rheolau Sgrapio Python

Cyn gwefannau sgrapio, mae angen i ddefnyddwyr ddarllen eu tudalennau Telerau ac Amodau i osgoi unrhyw broblemau cyfreithiol yn y dyfodol. Er enghraifft, nid yw'n syniad da gofyn am ddata yn rhy ymosodol. Mae angen iddynt sicrhau bod eu rhaglen yn gweithredu fel dynol. Mae un cais am un dudalen we bob eiliad yn opsiwn gwych.

Wrth ymweld â gwahanol safleoedd, mae'n rhaid i chwilwyr gwe gadw llygad ar eu cynlluniau oherwydd eu bod yn newid o dro i dro. Felly, mae angen iddynt ail-ymweld â'r un safle ac ailysgrifennu eu codau os oes angen.

Gall darganfod a chymryd data allan o'r rhyngrwyd fod yn dasg heriol a gall Python wneud y broses hon mor syml â phosibl Source .

December 22, 2017